Lokasyon:

İstanbul/Türkiye

E-Mail:

info@yuksektecalisma.net

Çalışma Saatleri:

Ptesi-Ctesi 9:00 18:00

TEHLİKE: Yaralanma, hastalık, hasar, zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur.

RİSK: Tehlikelerden kaynaklanabilecek bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin birleşimidir.

UCUZ ATLATMA: Beklenmedik bir anda oluşan, çalışanlarda yaralanmaya, sakatlanmaya, ölüme yol açmayan ama olmasına ramak kalan olaylar.

İŞ KAZASI: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay. (6331 Sayılı İSG Kanunu)

İŞ KAZASI: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay. (5510 Sayılı SGK Kanunu)

MESLEK HASTALIĞI: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

YÜKSEKLİK: Adım atarak çıkamayacağınız yerler.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA: Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma.