Lokasyon:

İstanbul/Türkiye

E-Mail:

info@yuksektecalisma.net

Çalışma Saatleri:

Ptesi-Ctesi 9:00 18:00

mevzuat

05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği yüksekte çalışma ile ilgili hükümlerin en kapsamlı olduğu düzenlemedir. Bu Yönetmelik içerisinde:

  • Yüksekte çalışmanın tanımı,
  • Yüksekte yapılan çalışmalarda uyulacak hususlar,
  • İlgili standartlara atıflar ile alınacak teknik önlemlerin detayları,
  • İskele sistemleri ile ilgili hükümler yer almaktadır.


25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenli Şartları Yönetmeliği ’nde ise aşağıdaki hususlara dair hükümler düzenlenmiştir:


  • Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili genel hususlar,
  • El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler,
  • İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler,
  • Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler.